Công ty TNHH Kiến Xương

Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

(84-72) 3 751 321    Fax: (84-72) 3 849 752

Thông tin khác