CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT

467 Lĩnh Nam Hoàng Mai, Hà Nội

04 -3 644.3053    Fax: 04-3.636.9692

khoiphat.coltd@gmail.com

http://www.khoiphat.net/

Thông tin khác
CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT
Địa chỉ văn phòng :
467 Lĩnh Nam   Hoàng Mai, Hà Nội
Tel : 04 -3 644.3053
Fax: 04-3.636.9692
Email: khoiphat.coltd@gmail.com
Website : www.khoiphat.net www.privia.vn
www.mypham.privia.vn