Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam

Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 3, Q. Liên Chiểu,Tp. Đà Nẵng

3841433, 3841488, 3842042    Fax: 3841488

keyhinge@dng.vnn.vn

Thông tin khác