Công ty TNHH Henkel Việt Nam

Khu Công Nghiệp Việt Hương, Lô H6,H. Thuận An, Bình Dương

(84-650) 3747122, 3747121, 3747120    Fax: (84-650) 3747123

henkel@fmail.vnn.vn

Thông tin khác