Công ty TNHH Hà Việt

KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

0436783088    Fax: 0437683089

info@havietgroup.vn

http://havietgroup.vn/thuc-an-chan-nuoi/

Thông tin khác

Công ty TNHH Hà Việt  

 

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi . . .

 

Liên hệ:

 

Công ty TNHH Hà Việt  

 

Địa chỉ KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

 

Điện thoại 0436783088 

 

Fax 0437683089

 

E-mail info@havietgroup.vn

   

Website http://havietgroup.vn