CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN CHIM ƯNG VÀNG

132 ĐƯỜNG SỐ 4, CX ĐÔ THÀNH, F.4, Q.3, TPHCM

08 3929.3459    Fax: 08 3929 3461

info@golospreys.com

http://www.golospreys.com/

Thông tin khác

Công ty TNHH Giao Nhận Chim Ưng Vàng cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải toàn cầu, Dịch vụ đại lý tàu biển. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường hàng không. Vận tải hàng hóa ven biển. Vận tải hàng hóa viễn dương. Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

Tên giao dịch: GOLOS LOGISTICS CO., LTD
Tên viết tắt: GOLOS LOGISTICS CO., LTD
Địa chỉ: 132 ĐƯỜNG SỐ 4, CX ĐÔ THÀNH, F.4, Q.3, TPHCM
Điện thoại: 0839293459
Email: info@golospreys.com, account@golospreys.com
Website: www.golospreys.com