Công ty TNHH Fukuyama Gosei Việt Nam

Khu Công Nghiệp Amata, Lô 122,P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

(84-61) 3936955, 3936956    Fax: (84-61) 3936954

Thông tin khác