Công ty TNHH Đồng Nhứt

Ấp 5 - Suối Dây - Tân Châu - Tây Ninh

0918 980 663    Fax: 066 - 3737299

namgiangdongnhut@gmail.com

http://tinhbotsan.vn/

Thông tin khác
CÔNG TY TNHH ĐỒNG NHỨT
Chuyên sản xuất - cung cấp tinh bột sắn
Ấp 5 - Suối Dây - Tân Châu - Tây Ninh
ĐT: 0918 980 663  (Mr Giang) - Fax: 066 - 3737299
Email: Namgiangdongnhut@gmail.com
Web: Tinhbotsan.vn; Dongtamburner.vn