CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOM CA RE

D012/961 HẬU GIANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

08.3980 5940    Fax: 08.3980 5941

hien_ngthanh@yahoo.com

Thông tin khác