Công ty TNHH Công Nghệ Hà Việt

Số 141 Phố Quan Nhân - TP Hà Nội

04.35577025 - 04.35577026    Fax: 04.35577026

haviet@havi.vn

http://ababa.vn

Thông tin khác
Công ty TNHH Công Nghệ Hà Việt

- Máy đóng sách - Máy ép Plastic - Máy khoan chứng từ
- Máy fax - Máy in - Máy photocopy - Máy Scan
- Máy hủy tài liệu - Máy chấm công - Máy hút ẩm
- Máy chiếu - Màn chiếu - Camera giám sát
- Máy đếm tiền - Máy soi tiền - Thiết bị ngân hàng