Công ty TNHH Chứng Khoán-Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Tầng4, Tòa Nhà C3, Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

04.38687217, 35743470, 35743571, 38687217    Fax: 04.38687219

ckno_ho@hn.vnn.vn

www.agriseco.com.vn

Thông tin khác