Công ty TNHH cây cảnh Ngọc Bảo Đại

Thôn giới tế - xã Phú Lâm - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

02413 837 710    Fax: 02413 837 710

ngocbaodai123@gmail.com

http://www.ngocbaodai.com

Thông tin khác

Tên chính thức : Công Ty TNHH Cây Cảnh Ngọc Bảo Đại
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 2300715838
3. Ngày cấp : 16-03-2012
4. Địa chỉ trụ sở : Thôn Giới Tế, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
5. Điện thoại : 915174277
6. Tên giám đốc : Đỗ Khắc Nô
7. Ngành nghề KD :
  - Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
  - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh