CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG VƯƠNG

9/19 Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

(84-8) 54340361    Fax: (84-8) 62676307

mkt@havupackage.com

www.baobigiay.vn

Thông tin khác

 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG VƯƠNG

 

Lĩnh vực hoạt động và dịch vụ của công ty: thiết kế, sản xuất bao bì in offset; nhận gia công thành phẩm.

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG VƯƠNG

Địa chỉ: 9/19 Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 54340361 - (84-8) 908863968 Fax: (84-8) 62676307

Email: mkt@havupackage.com Website: www.baobigiay.vn