Công ty TNHH Bao Bì Dynaplast Packaging Việt Nam

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 20 Đường 8, H. Thuận An, Bình Dương

(84-650) 3784972, 3784973, 3784974    Fax: (84-650) 3784975

Thông tin khác