Công ty Thông tin Tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit)

1802 Tòa nhà M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

+844 6266 2416 - 6266 2358    Fax: +844 6266 2417

info@vietnamcredit.com.vn

http://www.vietnamcredit.com.vn

Thông tin khác

Công ty Thông tin Tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit) hoạt động chuyên về thông tin tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu làm việc với các hồ sơ tín dụng về doanh nghiệp Việt Nam từ năm 1996.

VietnamCredit độc lập khởi tạo và đăng ký dịch vụ cung cấp thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam theo luật Doanh nghiệp và các luật pháp liên quan. Chúng tôi sử dụng các phương pháp đánh giá chuyên nghiệp có xét đến bối cảnh nền kinh tế Việt Nam để đưa ra các nhận định khách quan và trung thực.

Công ty được tổ chức theo từng nhóm các quyền lãnh đạo chia sẻ làm việc với “Ý thức trách nhiệm như của chính mình - Due Diligence”. Ngoài các chuyên gia quản lý với các Level khác nhau, chúng tôi có một hội đồng cố vấn và đội ngũ hơn 50 chuyên gia viết báo cáo tín nhiệm tại hai văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, VietnamCredit còn duy trì một mạng lưới cộng tác viên và nhân viên bán thời gian rộng khắp trên cả nước.

VietnamCredit là thành viên chính thức duy nhất tại Việt Nam của Cổng thông tin tín nhiệm châu Á – ASIAGATE (Asian Credit Information Gateway).