Công ty thăm dò khai thác khoáng sản 109 - TKV

Đình Xuyên - Long Biên - Hà Nội

0273.835.086    Fax: 0273.835.280

info@ 109tkv.com.vn

http://www.109tkv.com.vn

Thông tin khác

 

Tên đầy đủ: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than  Khoáng sản Việt Nam - Công ty Thăm dò Khai Thác Khoáng sản 109 - TKV

 

Tên rút gọn: Công ty Thăm dò Khai Thác Khoáng sản 109 - TKV

 

Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin - 109 Mineral Exploration And Mining Copany

 

Tên viết tắt: GEOCO 109 - TKV.

 

Trụ sở chính: Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang.

 

Văn phòng đại diện: Đình Xuyên - Long Biên - Hà Nội

 

Giám đốc Công ty: KS. Nguyễn Vũ Hải

 

Điện thoại: 0273.835.086 Mobile: 0987.433.278

 

Fax: 0273.835.280 - Email: geoco109tkv@ gmail.com - info@ 109tkv.com.vn

 

Website: http://www.109tkv.com.vn

 

Mã số thuế: 5700100256-041

 

Số tài khoản: 81012110018 Tại Ngân hàngNông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sơn Dương

Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh số: 1516000009