CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ THANH HOA

KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

0123456789    Fax:

info@havietgroup.vn

http://havietgroup.vn/san-xuat-bao-bi

Thông tin khác

CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ THANH HOA

 

Sản xuất và kinh doanh bao bì các loại

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ THANH HOA

 

Địa chỉ KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

 

Điện thoại 0123456789 

 

Fax 

 

E-mail info@havietgroup.vn  

 

Website http://havietgroup.vn/san-xuat-bao-bi