CÔNG TY SÁCH ĐẠI NAM

29/5 Tân Qúy - P. Tân Qúy - Q. Tân Phú - TP.HCM

(08) 3559 1997    Fax: (08) 3559 1998

sachdainam@yahoo.com.vn

http://congtysachdainam.vn

Thông tin khác

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
             Ngày 26 - 8 - 2003 NHÀ SÁCH MIỀN NAM được thành lập và đi vào hoạt động. Ngành, nghề kinh doanh là: Bán các loại Sách được phép lưu hành.
            Qua gần 04 năm hoạt động, thương hiệu NHÀ SÁCH MIỀN NAM được rất nhiều Cơ quan, Đơn vị, Lãnh đạo, Cán bộ,... cả nước biết đến và tín nhiệm. Vì thế, năm 2007 Ban Giám đốc quyết định mở rộng ngành nghề và thị trường kinh doanh, bằng cách là thành lập thêm Công ty về lĩnh vực Sách. Do đó:
            Ngày 27 - 6 - 2007 CÔNG TY SÁCH ĐẠI NAM được thành lập và đi vào hoạt động. Ngành, nghề kinh doanh là: Phát hành các loại Sách được phép lưu hành.
            Ngày 27 - 6 - 2009 Website: www.congtysachdainam.vn được thành lập và đi vào hoạt động.
            Nhằm mục đích đưa thông tin mới nhất về Sách phục vụ kịp thời đến tận nơi Qúy Cơ quan, Đơn vị, Lãnh đạo, Cán bộ,... trong cả nước. Vì thế, năm 2011 Ban Giám đốc quyết định thành lập:
            Ngày 06 - 9 - 2011 CÔNG TY SÁCH MIỀN NAM được thành lập và đi vào hoạt động. Ngành nghề kinh doanh là: Phát hành các loại Sách được phép lưu hành.
            Ngày 30 - 11 - 2011 Website: www.congtysachmiennam.vn được thành lập và đi vào hoạt động.
            Như vậy, CÔNG TY SÁCH ĐẠI NAM; CÔNG TY SÁCH MIỀN NAM và NHÀ SÁCH MIỀN NAM là03 Thương hiệu nhưng cùng 01 người chủ.