CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC KINH DOANH & XÂY DỰNG KHU KCN ĐỨC HOÀ 1 - HẠNH PHÚC

Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, X. Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, T. Long An

072 3779435- 3779650    Fax: 072 3779438

www.longan.gov.vn

Thông tin khác