Công ty Giống & Chăn Nuôi Gia Cầm Phú Thọ

Đại Lộ Hùng Vương, P. Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

(0210) 3846292    Fax:

Thông tin khác