CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT PHAN NHÂN

16,18 Đường số 1, Lương Đình Của - KP3 - Phường Bình Khánh - Quận 2 - TP. HCM

08. 37.407.258    Fax: 08.37.407.259

info@phannhan.com.vn

www.phannhan.com.vn

Thông tin khác

Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng & Trang trí nội thất PHAN NHÂN được thành lập từ tháng 04

 năm 2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303769757 của Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 04 năm 2005, giấy chứng nhận đăng ký thuế số 0303773471 của Chi cục Thuế quận 2 cấp ngày 03 tháng 05 năm 2005.

 

Công Ty Cổ Phần Kiến trúc Xây dựng & Trang trí nội thất PHAN NHÂN có con dấu riêng, hoạt động độc lập về tài chính.

 

Công Ty Cổ Phần Kiến trúc Xây dựng & Trang trí nội thất PHAN NHÂN tổ chức lực lượng và điều hành trên cơ sở điều lệ đã được Hội đồng thành viên thông qua ngày 01 tháng 04 năm 2005 với chức năng  sản xuất kinh doanh những ngành nghề sau:

 

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng & Trang trí nội thất PHAN NHÂN gồm :

 

Ø  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

 

Ø  Sản xuất giường, tủ, bàn ghế. Cưa xẽ, bào gỗ và bảo quản gỗ

 

Ø  Sản xuất đồ gỗ xây dựng

 

Ø  Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

 

Ø  San lấp mặt bằng

 

Ø  Trang trí nội thật

 

Ø  Lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện nước công trình, thiết bị và Hệ thống Điện lạnh, hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy

 

Ø  Tư vấn đầu tư

 

Ø  Tư vấn Xây dựng và lập dự án đầu tư

 

Ø  Tư vấn đấu thầu xây dựng, thẩm tra thiết kế

 

Ø  Kinh doanh nhà ở

 

Ø  Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh khách sạn, môi giới thương mại

 

Ø  Mua bán vật tư, thiết bị ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước

 

Ø  Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

 

Vốn điều lệ                                       : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng).

 

Tên ngân hàng giao dịch              : TMCP Phát Triển TP. HCM

 

Ngân hàng                                         : TMCP Phát Triển TP. HCM

 

Mã số Thuế                                       : 0303769757

 

Đại diện kinh doanh trước pháp luật     : Mr. Huỳnh Ngọc Lâm – Tổng Giám Đốc

  

- Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng & Trang trí nội thất PHAN NHÂN hoạt động theo Điều lệ công ty đã được Hội đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

 

- Cơ quan quyết định cao nhất của công ty là Hội Đồng Quản Trị.

 

- Hội đồng thành viên cử và bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.

 

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thành viên của công ty là Tổng Giám Đốc.