CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM

125 - Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội

04.3.767.3134    Fax: 04.3.767.3136

info@phuongnamtech.com.vn

phuongnamtech.com.vn

Thông tin khác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
Trụ sở: 125 - Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội
VPGD: Số 118 / 4 / 3 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3.767.3134 - Fax: 04.3.767.3136
Website: http://www.phuongnamtech.com.vn - Email: info@phuongnamtech