CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VSM

Tầng 1, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội

84-4 39447030    Fax: 04.39447089

contact@vsm.vn

http://vnstockmart.com.vn

Thông tin khác

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 65/ UBCK- GP do Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 03/12/2007 với những nghiệp vụ kinh doanh chính:

 

          - Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

 

          - Lưu ký và quản lý sổ cổ đông

 

          - Tự doanh chứng khoán

 

          - Tư vấn tài chính doanh nghiệp Hướng tới việc

 

Hướng tới việc hình thành một tổ hợp tài chính hàng đầu thị trường hoạt động trong nhiều lĩnh vực khai thác và đầu tư tài chính đa dạng, VSM đuợc xây dựng và quản lý theo một mô hình mở, có cấu trúc linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với các bước phát triển tiếp theo của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.

 

Năng lực cạnh tranh và nền tảng phát triển của VSM dựa trên tầm nhìn chiến lược của cổ đông sáng lập, kỹ năng lãnh đạo của bộ máy điều hành, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên và khả năng hỗ trợ của hạ tầng công nghệ hiện đại.

 

Tại VSM chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc đề ra và thực thi những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Chúng tôi đầu tư cho việc kiến tạo một nền văn hoá doanh nghiệp mang tên VSM và chúng tôi xác định trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng.

 

VSM gắn tương lai phát triển của mình với sự phát triển mạnh mẽ, ổn định của nền kinh tế Việt Nam. VSM tự tin đồng hành với thị trường tài chính non trẻ và đầy tiềm năng của đất nước. VSM cam kết phục vụ và chia sẻ với nhà đầu tư khó khăn, cơ hội và thành công.