CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ KHÁNH

Tổ 23- khu Ga – TT Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội

04. 38615443 - 04.38619943    Fax:

xaydung@hakhanh.com.vn

http://www.hakhanh.com.vn

Thông tin khác
I. HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN.
1. NGÀY THÀNH LẬP
Thành lập ngày 22/02/1994 theo giấy phép thành lập số 040567 của Sở KHĐT thành phố Hà nội.
2.ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103002378 – do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/06/2003 và sửa đổi lần cuối vào ngày 06/08/2008
3. ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ
Đăng ký mã số thuế số: 0100744718 do cục thuế Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/08/1998.
4. TÀI KHOẢN
Đơn vị : Công ty Cổ phần xây dựng Hà Khánh
Địa chỉ                      : Tổ 23 – Khu ga – Thị trấn Văn Điển 
                             Thanh Trì –  Hà Nội
Số tài khoản Việt Nam đồng : 3180211020346
Số tài khoản ngoại tệ : 
Tại : Ngân hàng NN & PTNT Thanh Trì
5. VỐN ĐIỀU LỆ
18.860.000.000 VNĐ ( Mười tám tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng Việt Nam ./.).