Công ty Cổ Phần Việt Thường

59 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

3817863    Fax: 3840408

caothom5703@yahoo.com

www.caothom.com.vn

Thông tin khác