CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN

PHAN VĂN ĐỐI, ẤP TIỀN LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM, VIỆT NAM

+84 28 36205123    Fax:

nga.phan2@unibenfoods.com

http://www.unibenfoods.com

Thông tin khác

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng bằng cách cung cấp các sản phẩm tiện lợi, thơm ngon, bổ dưỡng với sự cân bằng giữa giá cả và chất lượng.

 

Phát triển bền vững để đảm bảo giá trị cho nhân viên, đối tác, cổ đông và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.