CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG AN SINH

- Kinh doanh dịch vụ: Mua bán các loại thiết bị ôtô, xe máy, công trình, vật tư kỹ thuật, hoá chất (trừ hoá chất do Nhà nước cấm), các loại hàng tiêu dùng công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường), lữ hành nội địa, bất động sản;
- Vận tải hàng hoá, vận tải hành khách;
- Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải;

84656

3256

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

- Kinh doanh dịch vụ: Mua bán các loại thiết bị ôtô, xe máy, công trình, vật tư kỹ thuật, hoá chất (trừ hoá chất do Nhà nước cấm), các loại hàng tiêu dùng công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường), lữ hành nội địa, bất động sản;
- Vận tải hàng hoá, vận tải hành khách;
- Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải;

Thông tin khác