CÔNG TY CỔ PHẦN TNB VIÊT NAM

L27 Đường số 27, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

(0292) 3525.008    Fax: (0292) 3525.009

info@tnbvietnam.vn

http://www.tnbvietnam.vn

Thông tin khác

TNB VIỆT NAM - ORIGINAL AT ALL

Đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển sau những năm đổi mới. Đồng nghĩa với sự phát triển vượt bậc này việc phát triển nóng đã là một phần làm cho xã hội, con người vô tình quên đi những giá trị cốt lõi mà Cha, Ông chúng ta đã xây dựng hàng ngàn năm. Cũng từ lý do đó xã hội Việt Nam còn tồn tại những điểm yếu như: phẩm chất, đạo đức kinh doanh và sự ảnh hưởng đến những vấn đề lớn như vệ sinh an toàn thực phẩm tồi tệ, tệ nạn hàng lậu hàng giả nhiều, vì lợi ích mà quên di nhiều điều về hành xử, hành động ...

Chúng tôi, những công dân Việt Nam cũng đã được lớn lên qua quá trình phát triển gần đây của xã hội, chúng tôi cảm nhận thấy điều đó! Với những khao khát mang lại giá trị cốt lõi, chân thật đối với sản phẩm và dịch vụ để cung cấp cho xã hội. Chúng tôi luôn cam kết phấn đấu và đổi mới cũng như đem lại những sản phẩm, dịch vụ và sự tương tác xã hội thật sự tốt, thật sự khác biệt và nguyên bản.