Công ty Cổ phần Thương mại Tín Nghĩa

Tổ 5 - Phường Mỏ Chè - Thị xã Sông Công – Thái Nguyên

0280-3862 187    Fax: 0280-3762 131

tinnghia2008@gmail.com

http://tinnghia.health.vn/

Thông tin khác

Công ty Cổ phần Thương mại Tín Nghĩa

 

Chăm sóc sức khỏe gia đình

 

 Dụng cụ & Thiết bị y tế bệnh viện

 

 Dụng cụ & Thiết bị thể thao

 

 Thiết bị vật tư công nghiệp

 

 Vật liệu xây dựng

 

 Kết cấu thép

 

Liên hệ:

 

 Công ty Cổ phần Thương mại Tín Nghĩa

 

Tổ 5 - Phường Mỏ Chè - Thị xã Sông Công – Thái Nguyên

 

Tel: 0280-3862 187/ 3762131 - Fax: 0280-3762 131

 

Mobile : 0912 349 503 - Hotline: 0972 636 737

 

Email: tinnghia2008@gmail.com