Công ty Cổ Phần Thời Trang Nguyễn Gia

314 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

04-38616560    Fax:

maykhanhtoan@gmail.com

http://maykhanhtoan.vn

Thông tin khác

K - FASHION

Địa chỉ :   Số 314 Ngọc Hồi - Thành Trì - Hà Nội
Tel :          043.993.2669  - 043.993.2555 -  043.861.6560
Hotline :   0904 162 926 (Mr. Khánh)