CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NÔNG SẢN

Km 9, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội

(84-4) 8614891    Fax: (84-4) 8611387

tbvtns_jamem@vnn.vn

http://www.agrimeco.com.vn

Thông tin khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NÔNG SẢN   

 

Nhập khẩu, kinh doanh máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp.

 

Liên hệ:

 

Địa chỉ Km 9, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại (84-4) 8614891

Fax (84-4) 8611387

E-mail tbvtns_jamem@vnn.vn   

Website http://www.agrimeco.com.vn