CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN PHÚC ĐỨC

1A Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt , Lâm Đồng

(063) 356 5056    Fax:

tpd@thienphucduc.com

http://www.thienphucduc.com/

Thông tin khác

I. CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN PHÚC ĐỨC

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01A - Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - TP Đà Lạt

Văn phòng đại diện: 49B - Hai Bà Trưng - P.6 - TP.Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại & fax: 063.3565056

Mã số thuế: 5800567686

Tài khoản: 0561003922127 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Phan Thiên

Thành viên hội đồng quản trị:

- Văn Đức Linh (60% cổ phần)

- Võ Hữu Đức ( 30% cổ phần)

- Phan Thiên  (5% cổ phần)

- Văn Thị Thư (5% cổ phần)

II. BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

      1. Giám đốc: Phan Thiên

      2. Phó Giám Đốc: Phan Đình Cừ

      3. Phó Giám Đốc: Nguyễn Minh Hùng

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm đào tạo:

Giám đốc: Phan Đình Cừ

Địa chỉ: Tổ 2 - Phường 7 – TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại & fax: 063.3837979

2. Trung tâm sát hạch

Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng

Địa chỉ: Tổ 2 - Phường 7 – TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại & fax: 063.3837979