CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Đường E3,KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

0221 3791 750    Fax: (+84) 221 3791 751

sales@technokom.com.vn

http://technokom.com.vn

Thông tin khác