CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN

Km12 Quốc lộ 32, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(04) 3765 6664    Fax: (04) 3765 6200

info@phudien-hanoi.com

http://phudien-hanoi.com/

Thông tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN

Là công ty đa ngành bao gồm: Xây dựng công nghiệp, Dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng xe ôtô và sản xuất Thiết bị giáo Dục và đồ chơi trẻ em.

Về lĩnh vực sản xuất thiết bị giáo dục và đồ chơi trẻ em: sản xuất đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho mầm non và học sinh theo danh mục của Bộ giáo dục ban hành.

Các sản phẩm của công ty đều được sản xuất với vật liệu không độc hại và an toàn cho trẻ em

Tất cả các sản phẩm của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận Hợp chuẩn, hợp quy.

Sản phẩm của công ty đã cung cấp cho các  công ty thiết bị thiết bị giáo dục trong cả nước..

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN
Địa chỉ: Km12 Quốc lộ 32, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tel: (84-4) 3765 6664
Fax: (84-4) 3765 6200
Email:info@phudien-hanoi.com