CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LÝ TƯỞNG

13 THỦ KHOA HUÂN, P. BẾN THÀNH, QUẬN I, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

+84 8 38258162    Fax: +84 8 38258162

ngoc.nguyen@idealfarm.com.vn

http://www.idealfarm.com.vn/

Thông tin khác


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LÝ TƯỞNG - IDEAL FARMING CORPORATION (IDEALFARM)

 

13 THỦ KHOA HUÂN, P. BẾN THÀNH, QUẬN I, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

 

MST : 0305166680

 

Điện thoại : +84 8 38258162 / +84 8 39974909

 

Fax: +84 8 38258162 / +84 8 39974712

 

Email : infos@idealfarm.com.vn ; marketing@idealfarm.com.vn

 

Website : www.IDEALFARM.com.vn ;

 

www.idealfarm.vn;

 

www.sanphanglaser.vn; www.sanphanglaser.com.vn;

 

www.laserleveling.vn; www.laserleveling.com.vn;

 

www.cacaovietnam.com

 

Ngành nghề kinh doanh

 

Hoa, cây cảnh. Dịch vụ vườn cảnh, hòn non bộ.

 

Mua bán, đại lý, cho thuê, sản xuất, thiết bị - máy móc ngành công - nông - lâm nghiệp -  ngành xây dựng - ngành chế biến thực phẩm, thiết bị - phương tiện vận tải.

 

Tư vấn về chuyển giao công nghệ. Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ vào cuộc sống. Đào tạo nghề.

 

Dịch vụ tiếp thị. Xúc tiến, môi giới thương mại. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

 

Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông - lâm sản.