Công ty cổ phần May Bắc Hà Việt Nam

Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam

0351 3880375    Fax: 0351 3880353

bachatrading@bachagarment.com

http://bachagarment.com

Thông tin khác

Công ty cổ phần May Bắc Hà Việt Nam tiền thân là Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bắc Hà, được thành lập từ năm 1995 sau đó chuyển đổi thành Công ty cổ phần May Bắc Hà – Youngshin. Từ năm 2009 đến nay Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần May Bắc Hà Việt Nam.
 
Sau khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần May Bắc Hà Việt Nam, Công ty đã không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng sản phẩm  nhằm đem lại năng suất và hiệu quả cao nhất trong công việc. Công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho cán bộ công nhân viên đồng thời áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và an toàn trong quá trình sản xuất. Sản phẩm thuộc lĩnh vực gia công may mặc của công ty có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường EU, Hoa Kỳ, Châu Phi và tiêu thụ tại thị trường trong nước.
 
Tên Công ty: Công ty cổ phần May Bắc Hà Việt Nam
Tên giao dịch tiếng Anh: Bac Ha Vietnam Garment Joint Stock Company
Tên viết tắt: BHA
 
Logo:
 


 
Địa chỉ: Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:  + 84 351 3880375
Fax:           + 84 351 3880353
Email:     bachatrading@bachagarment.com
Website: www.bachagarment.com
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Mr. Nguyễn Quý Quỳnh
Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VND
Mã số thuế: 0700220931
 
Văn phòng đại diện tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 425 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  + 84 4 37173496
Fax:           + 84 4 37932958
 
Văn phòng đại diện tại Trung Quốc
Địa chỉ: CHINA-GUANGZHOU, XINGANG XILU, SHUAN HUA JIA, 3 HAO 802 FANG
Điện thoại: 0086-(20) 34143299
Mobile : 13711282667