CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MEKONG

ấp 5 - Thị xã Tân Châu - An Giang

0903.883.833    Fax:

info@mekongmineral.com

http://mekongmineral.com/

Thông tin khác

1. Giới thiệu chung

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MEKONG

- Tên Tiếng Anh: MEKONG MINERAL COPR

- Tổng Giám đốc: Ông VƯƠNG CHẤN THANH (đại diện theo Pháp Luật)

- Vốn Điều lệ : 20.000.000.000 VNĐ

- Mã số thuế :

- Tài khoản :

2.  Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

- Là công ty tư nhân được thành lập vào năm 2005 với chức năng thăm dò địa chất, khai thác và chế biến các loại khoáng sản. Hoạt động kinh doanh viễn thông, mua bán thiết bị vi tính…

- Công ty tiến hành chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 2312/QĐ-HĐTV  ngày 23-12-2009

- Giấy CNĐKKD số do sở KH & ĐT An Giang  cấp ngày

3. Các công ty thành viên

-  Công Ty TNHH Tài Vụ (Hoạt động lĩnh vực tài chính)

- Công Ty TNHH Kim Việt (Nhà hàng, làng ẩm thực)

- Công Ty TNHH TM Điện Thoại Quốc Tế Viễn Tin (chuyên lĩnh vực viễn thông, ISP, OSP)

- Công Ty Thanh Toán Trực Tuyến Tân Việt (Payment Gateway)

4.   Các sản phẩm chính của Công ty

Kinh doanh – xuất nhập khẩu cát nước ngọt, nước mặn. Thực hiện vận tải Cát khu vực sông Mekong, Sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản.

5.  Các Cổ đông chiến lược

- Công Ty TNHH TM Điện Thoại Quốc Tế Viễn Tin

-  Công Ty TNHH Tài Vụ