Công ty cổ phần du lịch sự kiện Kết Nối

Số 57 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

04 66718813    Fax:

connectteambuilding@gmail.com

http://connectteambuilding.com/vi

Thông tin khác
Công ty cổ phần du lịch sự kiện Kết Nối
Địa chỉ: Số 57 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 0902066996
Email: connectteambuilding@gmail.com
Website: http://connectteambuilding.com