Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Phú Hào

38/28A Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Quận 1, HCM

(08) 35000 800    Fax:

info@daiphuhao.com

www.daiphuhao.com

Thông tin khác

 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Phú Hào

 

Kinh doanh phần mềm, mỹ phẩm,  thời trang ...

 

 Mọi thông tin liên hệ:

 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Phú Hào

 

38/28A Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Quận 1, HCM

 

Tel: (08) 35000 800 - Hotline: 0993 011 222

 

Website: www.daiphuhao.com

 

Email: info@daiphuhao.com