CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NĂNG

66/1AB Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, HCM

0836021080    Fax: 0836021081

info@intechvn.com

Thông tin khác