CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÉT VIỆT

170 Đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM

(84.8) 38 504 577    Fax: (84.8)38520117

khuong@netvietco.com

http://www.vi.artviet.com.vn/

Thông tin khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÉT VIỆT

 

Kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, gạch gốm sứ mỹ nghệ, đá nghệ thuật và các sản phẩm phong thủy.

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÉT VIỆT

 

Điện thoại     : (84.8) 38 504 577        Fax : (84.8)38520117 

170 Đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM 

 

Mã số thuế     : 0310650590

 

Emai    : khuong@netvietco.com    DD: 0917221317

 

Số tài khoản    : 99530419, Ngân Hàng ACB – Chi nhánh Chánh Hưng