Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt

Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh

+84.241.3617933    Fax: +84.241.3617932

http://lim.vn

Thông tin khác

Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

-Sản xuất khuôn mẫu – nhựa cao cấp
-Sản xuất và kinh doanh thép tấm, lá, hình
-Sản xuất nhà thép tiền chế, thiết bị nâng hạ, thiết bị tàu thuỷ
-Dịch vụ vận chuyển Logistics và cung cấp nội thất văn phòng nhà trường
-Xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng

Liên hệ

 

Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt


Add: Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh


*Tel: +84.241.3617933, +84.241.3617935


* Fax: +84.241.3617932


In Canada


Add:181 Hymus Bld., suite 200 Montreal, Quebec H9R 5P4 Canada


Tel:514-245-8869