CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Tầng 2&4 – Tòa nhà Capital Tower – Số 109 – Trần Hưng Đạo – Phường Cửa Nam – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

(04) 39412299    Fax: (04) 39412299

chungkhoanlienviet@lvs.com.vn

www.lvs.com.vn

Thông tin khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Tên giao dịch chính thức: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Tên tiếng Anh: LIEN VIET SECURITIES JOINT-STOCK COMPANY

Tên viết tắt:    LVS

 

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/ UBCK-GP ngày 12/02/2009, Quyết định 309/UBCK-GP cấp 10/3/2010 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số: 316/UBCK-GP ngày 20/4/2010 và 367/UBCK-GP ngày 16/11/2010.

Trụ sở chính:

Tầng 2&4 – Tòa nhà Capital Tower – Số 109 – Trần Hưng Đạo – Phường Cửa Nam – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

-         Điện thoại:      (04) 39412299                

-         Fax:                (04) 39412299

-         Email: chungkhoanlienviet@lvs.com.vn

-         Địa chỉ trang web: www.lvs.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Ngọc Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Nghiệp vụ kinh doanh của LVS:

  • Môi giới chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Tự doanh chứng khoán