Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Hướng Việt

8 Phố Thiền Quang,P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng,Hà Nội

04.39429773, 39429774    Fax: 04.39429776, 39429777

huongviet@gsi.vn

www.gsi.vn

Thông tin khác