CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÙNG VƯƠNG

Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

(08) 6291 5358    Fax: 08) 6291 5359

info@hungvuongsc.com.vn

http://www.hungvuongsc.com.vn/

Thông tin khác

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS) được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2008, với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đa dạng: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

 

Với tham vọng trở thành một trong mười công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, HVS luôn cố gắng nỗ lực hết mình để phục vụ mạng lưới khách hàng rộng khắp, cung cấp những cơ hội đầu tư nổi trội, và những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. HVS phấn đấu trở thành một định chế tài chính chuyên nghiệp có khả năng kết nối những yêu cầu đầu tư cao cấp, phức tạp nhất của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đến các doanh nghiệp có tiềm năng, hấp dẫn nhất trên thị trường.

 

Trong thời gian sắp tới, HVS đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới, bao gồm Chi nhánh và Phòng giao dịch ra các tỉnh thành lớn trên cả nước, và tiếp tục triển khai những ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, bảo mật nhằm mang lại cho khách hàng những điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện các giao dịch của mình. Bên cạnh đó, với chiến lược phát triển định hướng theo mô hình ngân hàng đầu tư, HVS không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trên thị trường vốn (bao gồm cả thị trường nợ), đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho phát triển của khách hàng doanh nghiệp.

 

Chúng tôi mong muốn với khả năng của mình trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cũng như triển khai thực hiện hoàn hảo các yêu cầu của khách hàng, được đồng hành đi đến thành công cùng khách hàng dựa trên mối quan hệ lâu dài, tin tưởng lẫn nhau.