CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Việt Nam

(84) 24 33 688 306    Fax: (84) 24 33 68 83 05

congbothongtin@stonevietnam.com

http://stonevietnam.com

Thông tin khác