Công ty Cổ phần ÁP Sài gòn Dầu khí (AP Saigon Petro JSC)

Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(+84.28) 3822 4848    Fax: (+84.28) 3824 3959

info@apsaigonpetro.com.vn

http://apsaigonpetro.com

Thông tin khác

Giới thiệu về công ty

 

Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO (AP Saigon Petro JSC) là đơn vị sản xuất - kinh doanh với vốn điều lệ 50,000,000,000 đồng (năm mươi tỷ đồng), được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305715556, thay đổi lần 4 ngày 06/02/2013. Gồm 03 cổ đông chính:

            1- Công ty TNHH Một Thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)

            2- AP (Vietnam) Holdings Pte Ltd (Singapore)

            3- Công ty TNHH SX-CN-TM Trâm Anh

 

Liên hệ:

 

Công ty Cổ phần ÁP Sài gòn Dầu khí (AP Saigon Petro JSC)

 

 Địa chỉ Tầng 1, 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, tp. HCM

 

Điện thoại (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 

 

Fax (84.8) 3824 3959 

 

Website http://apsaigonpetro.com