CÔNG TY BẢO MINH BẾN THÀNH

Số 80A Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

(08) 3990 2288    Fax: (08) 3990 2299

bm.benthanh@baominh.com.vn

http://www.baominh.com.vn

Thông tin khác