Cơ sở sản xuất tượng thạch cao Nguyễn Hải

Đức Cung – Cao Minh – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

0912859394    Fax:

nguyenhuuhaituong@gmail.com

http://totuong.net.vn

Thông tin khác

 

Cơ sở sản xuất tượng thạch cao cho bé tô

 

Tô tượng Nguyễn Hải; bán buôn, bán lẻ các loại tượng thạch cao cho bé tô. Liên hệ: 0912859394; Giá từ 500đ đến 5000đ. Địa chỉ: Đức Cung - Cao Minh - Vĩnh Phúc, gần trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Website: totuong.net.vn  

 

Liên hệ:

 

Cơ sở sản xuất tượng thạch cao Nguyễn Hải

 

Địa chỉ: Đức Cung – Cao Minh – Phúc Yên – Vĩnh Phúc (gần trường ĐHSP Hà Nội 2)

 

Mail: nguyenhuuhaituong@gmail.com Điện thoại: 0912859394; Website: http://totuong.net.vn