CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH ĐẶC SẢN SÁU CHIẾN

Khối 8 , TT Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

056.3665.375    Fax: 056.3665.375

dacsansauchien@gmail.com

http://dacsansauchien.com/

Thông tin khác
CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH ĐẶC SẢN SÁU CHIẾN
Địa chỉ : Khối 8 , TT Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại / Fax: 056.3665.375
Hotline : 0905665375 - 01668579722
Email: dacsansauchien@gmail.com
Website: ww.dacsansauchien.com